Huishoudelijk reglement

Bij toetreding tot de club aanvaardt elkeen het huishoudelijk reglement.
Lees het goed door zodat je weet wat er van jou verwacht wordt en wat jij van anderen en van de club mag verwachten.
Een verkorte versie met focus op netheid en hygiëne vind je onder 'afspraken op de tatami'.

Opgelet: alle documenten zijn opgesteld in PDF formaat.
U dient over een aangepast programma te beschikken om dit bestand weer te geven of af te drukken.
Bijvoorbeeld: Acrobat Reader

PDF-pictogram Gedragscode Judo Vlaanderen